Logo

Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym.

Date

Wednesday, October 19, 2022

Time

08:30 AM Europe/Warsaw

Convert to my timezone
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
Required fields
If you have already registered and can't locate your registration confirmation email, click here!
The email address is incorrect. Please double-check your email address.

A confirmation email with logging details has been sent to the provided email.

System configuration test. Click here!

Presenter

Mrs Sylwia Juźwiak

Prawnik, dydaktyk, szkoleniowiec, konsultant prawny.

Od ponad 20 lat zajmuje się kształceniem kadr pomocy społecznej (w tym: na specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownika socjalnego, na specjalizacji w zakresie organizacji pomocy społecznej, na studiach na kierunku praca socjalna).

Od 12 lat w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy pomoc prawną na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

Autorka licznych publikacji w obszarze prawnych aspektów pomocy społecznej oraz redaktor merytoryczny miesięcznika „Doradca w Pomocy Społecznej”.

Agenda

 1. Podstawy prawne zapewnienia schronienia osobom bezdomnym
 2. Rodzaje placówek zapewniających schronienie osobom bezdomnym
 3. Prowadzenie placówek zapewniających schronienie

 • Placówka zapewniająca schronienie jako jednostka budżetowa gminy
 • Delegowanie zadania organizacjom pożytku publicznego
 • Zakup usługi w placówce niepublicznej

 1. Rejestr placówek zapewniających schronienie
 2. Postępowanie w sprawie udzielenia świadczenia w postaci schronienia – kiedy decyzja?
 3. Kontrakt socjalny – kiedy i kto zawiera go z osobą bezdomną?
 4. Odpłatność osoby bezdomnej za udzielenie schronienia – podstawa prawna i zasady jej ponoszenia
 5. Właściwość gminy w zakresie udzielenia schronienia osobie bezdomnej