Logo

Ubezwłasnowolnienie – przegląd zagadnień dla praktyków pomocy społecznej

Room type

Permanent

This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
Required fields
If you have already registered and can't locate your registration confirmation email, click here!
The email address is incorrect. Please double-check your email address.

A confirmation email with logging details has been sent to the provided email.

System configuration test. Click here!

Mr Michał Szymczyk

Radca prawny, od 15 lat związany z administracją publiczną, praktyk postępowań administracyjnych w organach pierwszej instancji i organach odwoławczych. Od kilkunastu lat wspiera pod kątem prawnym działalność ośrodków pomocy społecznej i jednostek interwencji kryzysowej. W ramach Kancelarii Radcy Prawnego świadczy pomoc prawną osobom fizycznym i jednostkom organizacyjnym, w tym organizacjom pozarządowym.

Agenda


  1. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych
  2. Rodzaje ubezwłasnowolnienia
  3. Przesłanki ubezwłasnowolnienia
  4. Reprezentacja osób ubezwłasnowolnionych
  5. Osoby ubezwłasnowolnione w postępowaniu administracyjnym z zakresu pomocy społecznej
  6. Umieszczenie osoby ubezwłasnowolnionej w DPS i szpitalu psychiatrycznym
  7. Projektowane zmiany prawa w zakresie ubezwłasnowolnienia