Logo

Trudny klient lub podopieczny? Jak radzić sobie w sytuacjach stresowych.

Date

Thursday, March 21, 2024

Time

09:00 AM Europe/Warsaw

Convert to my timezone
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
Required fields
If you have already registered and can't locate your registration confirmation email, click here!
The email address is incorrect. Please double-check your email address.

A confirmation email with logging details has been sent to the provided email.

System configuration test. Click here!

Mr Radosław Maniecki

Psycholog policyjny, interwent kryzysowy, trener i wykładowca, specjalizujący się w szeroko rozumianej psychoedukacji, psychologii bezpieczeństwa, doradztwie z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

Agenda

  1. Stres w sytuacji zagrożenia.
  2. Diagnozowanie symptomów zagrożenia oraz modele reakcji na wydarzenia zagrażające zdrowiu i życiu.
  3. Komunikacja w kontakcie z klientem.
  4. Reagowanie na niestandardowe zachowania osób.
  5. Deeskalacja – techniki przeciwdziałania przemocy w sytuacji kryzysowej.
  6. „Prenegocjacje” w sytuacjach kryzysowych.