Logo

Trauma rozwojowa u dzieci i młodzieży - objawy i sposoby pomocy.

Date

Wednesday, September 25, 2024

Time

08:30 AM Europe/Warsaw

Convert to my timezone
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
Required fields
If you have already registered and can't locate your registration confirmation email, click here!
The email address is incorrect. Please double-check your email address.

A confirmation email with logging details has been sent to the provided email.

System configuration test. Click here!

Mrs Izabela Krasiejko

profesor Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie. Jest autorką 10 książek i ponad stu artykułów, w tym głównie dotyczących asystentury rodziny. Pełni funkcję prezesa Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Asystentów Rodziny. Doradca metodyczny, superwizor w zakresie pracy socjalno-wychowawczej z rodziną z dziećmi. Pracuje jako superwizor i terapeutka w Centrum Wsparcia Rodziny w Częstochowie. Prowadzi zajęcia wzmacniające więzi rodzic-dziecko dla rodzin biologicznych i zastępczych z udziałem psa, lalek przypominających niemowlęta, z wykorzystaniem chust do noszenia dzieci i innych akcesoriów

Agenda

  1. Przyczyny i objawy traumy rozwojowej u dzieci i młodzieży wg klasyfikacji van der Kolka.
  2. Różnice między traumą rozwojową i autyzmem.
  3. Podstawowe warunki opieki nad dzieckiem z traumą rozwojową.
  4. Schemat postępowania z dzieckiem z traumą rozwojową wg koncepcji PACE D. Hughesa.
  5. Formy pomocy dopasowane do różnych stylów przywiązania – koncepcja Taylora.
  6. Schemat postępowania z dzieckiem według modelu neurosekwencyjnego B. Perry’ego. Polska praktyka implementacji ww. modelu.