Logo

Jakie ważne zmiany przyniosła „ustawa Kamilka” w obszarze funkcjonowania jednostek ops.

Room type

Permanent

This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
Required fields
If you have already registered and can't locate your registration confirmation email, click here!
The email address is incorrect. Please double-check your email address.

A confirmation email with logging details has been sent to the provided email.

System configuration test. Click here!

Mrs Sylwia Juźwiak

Prawnik, dydaktyk, szkoleniowiec, konsultant prawny.

Od ponad 20 lat zajmuje się kształceniem kadr pomocy społecznej (w tym: na specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownika socjalnego, na specjalizacji w zakresie organizacji pomocy społecznej, na studiach na kierunku praca socjalna).

Od 12 lat w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy pomoc prawną na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

Autorka licznych publikacji w obszarze prawnych aspektów pomocy społecznej oraz redaktor merytoryczny miesięcznika „Doradca w Pomocy Społecznej”.

Mrs Iwona Klimowicz

Wieloletni trener, prowadzący szkolenia dla kadry pomocy społecznej. Wykładowca oraz autorka i współautorka wielu artykułów o tematyce związanej z działalnością ośrodków pomocy społecznej zamieszczanych w Doradcy w pomocy społecznej. Ekspert w zakresie przygotowywania strategii dla miast i województw dotyczących rozwiązywania problemów społecznych.

Agenda


  1. Kurator dla osoby niepełnosprawnej i reprezentant dziecka
  2. Psycholog dla dziecka odebranego w trybie interwencyjnym na podstawie art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej
  3. Szacowanie ryzyka zagrożenia dla życia lub zdrowia dziecka służący stwierdzeniu zasadności zapewnienia dziecku ochrony z art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej – a rozporządzenia dalej nie ma…
  4. Zmiany do ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym
  • obowiązki pracodawcy i innych organizatorów pracy na rzecz dzieci przed powierzeniem pracy pracownikowi/wykonawcy;
  • standardy ochrony małoletnich;
  • kontrola wywiązywania się jednostek z obowiązków przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta/starostę/marszałka województwa.