Logo

Fundusz alimentacyjny cz. II. Wierzyciel alimentacyjny jako beneficjent funduszu alimentacyjnego.

Date

Friday, April 28, 2023

Time

09:00 AM Europe/Warsaw

Convert to my timezone
This event is certified, please provide correct information.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
Required fields
If you have already registered and can't locate your registration confirmation email, click here!
The email address is incorrect. Please double-check your email address.

A confirmation email with logging details has been sent to the provided email.

System configuration test. Click here!

Presenter

Mrs Sylwia Juźwiak

Prawnik, dydaktyk, szkoleniowiec, konsultant prawny.

Od ponad 20 lat zajmuje się kształceniem kadr pomocy społecznej (w tym: na specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownika socjalnego, na specjalizacji w zakresie organizacji pomocy społecznej, na studiach na kierunku praca socjalna).

Od 12 lat w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy pomoc prawną na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

Autorka licznych publikacji w obszarze prawnych aspektów pomocy społecznej oraz redaktor merytoryczny miesięcznika „Doradca w Pomocy Społecznej”.

Agenda

 1.     Objaśnienie pojęć ustawowych (wierzyciel, dłużnik, organ właściwy, dochód).
 2.     Zasady przyznawania i wypłacania świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego

 •     Przesłanki niezbędne do otrzymania świadczeń z FA,
 •     Wniosek o przyznanie świadczeń,
 •     Przesłanki negatywne do otrzymania świadczeń z FA,
 •     Wysokość świadczenia i system „złotówka za złotówkę” w FA.

 1.     Obliczenie dochodu – dochód uzyskany i utracony.
 2.     Weryfikacja prawa do świadczenia z FA.
 3.     Marnotrawienie świadczenia.
 4.     Wstrzymanie wypłaty świadczenia.
 5.     Postępowanie w sprawie nienależnie pobranych świadczeń

 •     Uchylenie/zmiana decyzji przyznającej świadczenie;
 •     Postępowanie wyjaśniające;
 •     Decyzja o ustaleniu i zwrocie nienależnie pobranych świadczeń z FA .

 1.     Egzekucja należności wypłaconych z Funduszu od dłużnika – kolejność zaspokajania należności z kwot uzyskanych w toku egzekucji.