Logo

Dodatek węglowy i dodatek energetyczny.

Date

Friday, September 30, 2022

Time

10:00 AM Europe/Warsaw

Convert to my timezone
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
Required fields
If you have already registered and can't locate your registration confirmation email, click here!
The email address is incorrect. Please double-check your email address.

A confirmation email with logging details has been sent to the provided email.

System configuration test. Click here!

Presenter

Mrs Sylwia Juźwiak

Prawnik, dydaktyk, szkoleniowiec, konsultant prawny.

Od ponad 20 lat zajmuje się kształceniem kadr pomocy społecznej (w tym: na specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownika socjalnego, na specjalizacji w zakresie organizacji pomocy społecznej, na studiach na kierunku praca socjalna).

Od 12 lat w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy pomoc prawną na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

Autorka licznych publikacji w obszarze prawnych aspektów pomocy społecznej oraz redaktor merytoryczny miesięcznika „Doradca w Pomocy Społecznej”.

Agenda

 1. Podstawa prawna przyznania świadczeń dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

 2. Dodatek węglowy:
 • organ właściwy – możliwość delegowania zadania jednostkom organizacyjnym gminy
 • warunki przyznania świadczeń
 • znaczenie zgłoszenia źródła ogrzewania do CEEB
 • gospodarstwo domowe – problemy interpretacyjne
 • postępowanie w sprawie przyznania świadczenia – odpowiednie stosowanie
 • przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych i k.p.a.
 • zasady weryfikacji prawa do świadczenia


 • 3. Dodatek energetyczny dla gospodarstw domowych:

 • na jakie źródła ciepła przysługuje dodatek,
 • gospodarstwo domowe – definicja i problemy interpretacyjne
 • przesłanki negatywne otrzymania świadczenia
 • wysokość dodatku – uzależnienie od rodzaju źródła ogrzewania
 • postępowanie w sprawie przyznania świadczenia
 • odpowiednie stosowanie przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych i k.p.a.