Logo

Dobry start - praca asystenta rodziny z kobietą w ciąży lub rodzicami niemowlęcia.

Date

Monday, March 11, 2024

Time

08:30 AM Europe/Warsaw

Convert to my timezone
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
Required fields
If you have already registered and can't locate your registration confirmation email, click here!
The email address is incorrect. Please double-check your email address.

A confirmation email with logging details has been sent to the provided email.

System configuration test. Click here!

Mrs Izabela Krasiejko

profesor Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie. Jest autorką 10 książek i ponad stu artykułów, w tym głównie dotyczących asystentury rodziny. Pełni funkcję prezesa Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Asystentów Rodziny. Doradca metodyczny, superwizor w zakresie pracy socjalno-wychowawczej z rodziną z dziećmi. Pracuje jako superwizor i terapeutka w Centrum Wsparcia Rodziny w Częstochowie. Prowadzi zajęcia wzmacniające więzi rodzic-dziecko dla rodzin biologicznych i zastępczych z udziałem psa, lalek przypominających niemowlęta, z wykorzystaniem chust do noszenia dzieci i innych akcesoriów

Agenda

  1. Odruchy przywiązaniowe noworodka. Style przywiązania i ich wpływ na mózg i rozwój dziecka.
  2. Rodzicielska wrażliwość, mentalizowanie, dostrojenie, rutyna.
  3. Sposoby na samoregulację rodzica.
  4. Przerwa 15 minut
  5. Rodzicielstwo bliskości – czym jest. Wskazówki dla lepszego przywiązania dla matki i dla ojca.
  6. Zasady i sposoby empatycznej pielęgnacji noworodka, opieki i wychowania dzieci opartych na wiedzy o przywiązaniu. Zabawy z niemowlęciem.
  7. Przerwa 15 minut
  8. Problemy z przywiązywaniem.
  9. Postępowanie w przypadku pozabezpiecznych i zdezorganizowanego stylów przywiązania.