Logo

Bezpieczeństwo osobiste pracowników socjalnych. 23 edycja.

Date

Thursday, October 24, 2024

Time

10:00 AM Europe/Warsaw

Convert to my timezone
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
Required fields
If you have already registered and can't locate your registration confirmation email, click here!
The email address is incorrect. Please double-check your email address.

A confirmation email with logging details has been sent to the provided email.

System configuration test. Click here!

Mr Tomasz Morawiecki

oficer Policji w stanie spoczynku, trener samoobrony, instruktor techniki i taktyki interwencji, prowadzący szkolenia z zakresu samoobrony i bezpieczeństwa dla różnych grup zawodowych (policjanci, kuratorzy sądowi, pracownicy sektora bankowego, pracownicy socjalni). Obecnie dyrektor samorządowej jednostki organizacyjnej.

Agenda

Szczegółowy program szkolenia:

  • Przepisy ustawy o pomocy społecznej, związane z bezpieczeństwem osobistym pracowników socjalnych.
  • Podstawowe zagrożenia w pracy pracownika socjalnego.
  • Omówienie konkretnych zagrożeń w kontekście przepisów prawa karnego.
  • Obrona konieczna pracownika socjalnego w świetle norm prawa karnego.
  • Podstawowe zachowania i elementy mające bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo fizyczne i prawne w trakcie wykonywania czynności służbowych.

Uczestnicy szkolenia otrzymają:

  • certyfikat w wersji elektronicznej (w formacie PDF), wysłany na adresy e-mail podane w zgłoszeniu.